bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o szkolenie Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
ZAPYTAJ O SZKOLENIE: AUDITOR WEWNĘTRZNY ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Do kogo skierowane jest szkolenie?
 • Do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Osób odpowiedzialnych za Zintegrowane Systemy Zarządzania w swoich organizacjach
 • Osób, które zainteresowane są poznaniem technik auditowych stosowanych w przypadku Systemów Zintegrowanych
Cel szkolenia
 • Zaznajomienie uczestników z praktyką przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie koncentruje się na zapoznaniu uczestników z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, z uwzględnieniem powiązań między nimi, oraz wpływu integracji różnych systemów na sposób przeprowadzania auditów
 • Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności auditorskich uczestników w zakresie planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania auditów wewnętrznych i działań poauditowych
auditor wewnętrzny iso 9001 szkolenie
Czego się nauczysz podczas szkolenia?
 • Jak interpretować wymagania trzech norm, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007

 • Jak zaplanować i przeprowadzić audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Czym są dowody auditowe i jak je zbierać

 • Jak określić niezgodność i odpowiednio ją wykazać

 • Jak rozmawiać z pracownikami na audicie

 • Jak sporządzać raporty z auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Jak należy postąpić niezgodnościami

 • Jak pomóc w przygotowaniu swojej firmy do auditu certyfikującego

Program szkolenia

1. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem
i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

1.1. Cykl PDCA

1.2. Podejście procesowe

2. Analiza i interpretacja wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007

3. Wprowadzenie do planowania auditów

3.1. Zakres auditu

3.2. Dobór zespołu auditorskiego

3.3. Plan auditu

3.4. Narzędzia pomocnicze: lista kontrolna auditu wewnętrznego

4. Zasady prowadzenia auditów

4.1. Spotkanie otwierające i zamykające

4.2. Techniki auditowania, zadawanie pytań

4.3. Komunikacja na audicie

4.4. Zbieranie prób auditowych (obiektywny dowód)

4.5. Formułowanie niezgodności (charakter, podstawy)

5. Dokumentowanie auditów

5.1. Dokumentowanie niezgodności
5.2. Formułowanie spostrzeżeń i wniosków auditowych
5.3. Opracowywanie raportu

6. Wprowadzenie do działań poauditowych

Korzyści ze szkolenia
 • Zdobycie kwalifikacji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, umożliwi Ci dołączenie do zespołu auditorskiego w Twojej organizacji, lub poszukiwanie zatrudnienia na stanowisku Auditora Wewnętrznego
 • Pogłębienie Twojej wiedzy z zakresu wymagań trzech norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, ułatwi Ci zrozumienie i praktyczne wdrożenie wymagań przedstawionych w tych dokumentach, zwłaszcza w kontekście integracji systemów
 • Rozwinięcie Twoich umiejętności auditorskich w zakresie sprawnego planowania auditów, przeprowadzania oceny Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz poprawnego dokumentowania obserwacji i wniosków auditowych
 • Poszerzenie Twoich kwalifikacji w zakresie doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania dzięki ćwiczeniom obejmującym identyfikację niezgodności, wyszukiwanie ich przyczyn oraz przygotowywanie odpowiednich działań korekcyjnych i korygujących
Lokalizacja szkolenia
 • Szkolenia odbywają się w centrum Wrocławia, w niedalekiej bliskości Dworca kolejowego – Wrocław Główny (ok 500m).
Koszt szkolenia obejmuje:
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie
  w szkoleniu
 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
 • Poczęstunek i obiad
 • Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
  oraz zakwaterowania

Cena:

1190,00 zł netto/ os. + 23% VAT =
1463,70 zł
brutto/ os.
Formularz zgłoszenia
Terminy szkolenia
 • 25-27.02.2019
 • 11-13.03.2019
 • 08-10.04.2019
 • 20-22.05.2019
Warunki uczestnictwa
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: biuro@bmtrada.pl lub BMTC Poland
  Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Dokonanie płatności za szkolenie zgodnie
  z otrzymanym dokumentem księgowym
 • Wiedza z zakresu systemów zarządzania nie jest wymaganym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu
Czas trwania szkolenia
 • 3 dni, 08:30-16:30 (24 godziny)
O prowadzących
 • Szkolenia BM TRADA są prowadzone przez praktyków, którzy, na co dzień zajmują się przeprowadzeniem auditów certyfikujących, nadzorujących lub re-certyfikujących. Doświadczenie, jakie zgromadzili podczas pracy zawodowej, pozwala im na swobodne auditowanie zarówno w sektorach usługowych, jak i branżach produkcyjnych. Prowadzący, na co dzień zajmują się również projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem różnych Systemów Zarządzania w różnorodnych organizacjach, zarówno w dużych firmach jak i kilkuosobowych działalnościach. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, nasi trenerzy będą mogli odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Państwa pytania, dotyczące każdego aspektu auditowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.