doświadczenie BM TRADA
Certyfikacja produktu ułatwia jego wprowadzenie na rynek, jak również świadczy o spełnianiu przez wyrób określonych wymagań.

Znak certyfikacji, to informacja dla Klienta, mówiąca o tym, że ma do czynienia z wyrobem, który został wyprodukowany zgodnie ze specjalistycznymi wymaganiami technicznymi, w zakładzie produkcyjnym, który jest audytowany pod kątem spełniania wymogów Zakładowej Kontroli Produkcji, lub innego, równoważnego systemu zarządzania.

W przypadku produktów złożonych, lub charakteryzujących się wysoką wydajnością – zaufanie w ich sprawność w całym cyklu życia jest krytyczne. Z BM TRADA można dokonać certyfikacji niemal każdego rodzaju wyrobu.

Znakowanie produktów z BM TRADA:

Należy pamiętać, że przed certyfikacją wyroby muszą w wielu przypadkach przejść testy. Wymagane badania muszą zostać przeprowadzone na wszystkich reprezentacyjnych produktach, które mają zostać objęte certyfikacją (SBD, Q-Mark) a laboratoria prowadzące badania muszą posiadać akredytację.

Wycena certyfikacji wyrobu
Typy akredytacji BM TRADA
UKAS Personel Certification
UKAS Product Certification
UKAS Management Systems