Do kogo skierowane jest szkolenie?
  • Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania jakością
  • Obecnych i nowych członków zespołów auditorskich różnych organizacji
  • Kadry kierowniczej organizacji przygotowującej się do auditu
  • Osób które od niedawna pełnią rolę związaną z zarządzaniem jakością
  • Osób zainteresowanych poznaniem metod i zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych
Cel szkolenia
  • Szkolenie ma na celu umożliwić jego uczestnikom przeprowadzanie skutecznych auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością, zgodnych z normą ISO 9001
  • Szkolenie nie tylko pomoże zrozumieć podstawowe koncepcje Zarządzania Jakością oraz powiązane korzyści z posiadania systemu, lecz również dzięki interaktywnym metodom szkoleniowym, zapozna uczestników z technikami auditowania, zarówno
    w teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie
auditor wewnętrzny iso 9001 szkolenie
Czego się nauczysz podczas szkolenia?
  • Jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015

  • Jak zaplanować i przeprowadzić audit systemu zarządzania

  • Czym są dowody auditowe i jak je zbierać

  • Jak określić niezgodność i odpowiednio ją wykazać

  • Jak rozmawiać z pracownikami na audicie

  • Jak sporządzać raporty z auditów systemu zarządzania

  • Jak należy postąpić z niezgodnością

  • Jak pomóc w przygotowaniu swojej firmy do auditu certyfikującego

Program szkolenia

1. System zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015

1.1. Ogólna koncepcja jakości

1.2. Cykl PDCA

1.3. Podejście procesowe

2. Analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

3. Wprowadzenie do planowania auditów

3.1. Zakres auditu

3.2. Dobór zespołu auditorskiego

3.3. Plan auditu

3.4. Narzędzia pomocnicze: lista kontrolna auditu wewnętrznego

4. Zasady prowadzenia auditów

4.1. Spotkanie otwierające i zamykające

4.2. Techniki auditowania, zadawanie pytań

4.3. Komunikacja na audicie

4.4. Zbieranie prób auditowych (obiektywny dowód)

4.5. Formułowanie niezgodności (charakter, podstawy)

5. Dokumentowanie auditów

5.1. Dokumentowanie niezgodności
5.2. Formułowanie spostrzeżeń i wniosków auditowych
5.3. Opracowywanie raportu

6. Wprowadzenie do działań poauditowych

Korzyści ze szkolenia
  • Szkolenie pozwala Ci zdobyć kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego
    z ISO 9001:2015, umożliwiając Ci tym samym dołączenie do zespołu auditorskiego w Twojej organizacji lub poszukiwanie zatrudnienia na stanowisku auditora wewnętrznego
  • Pogłębienie Twojej wiedzy z zakresu Zarządzania Jakością, ułatwiające interpretację wymagań normy z roku 2015
    oraz praktyczne zastosowanie ich w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności
  • Praktyczne ćwiczenia, które przygotują Cię do prowadzenia auditu, pokażą Ci, jak zachować się podczas „trudnych”/ kryzysowych sytuacji auditowych, oraz pozwolą na rozwinięcie Twoich umiejętności, zarówno w zakresie zbierania dowodów, raportowania, jak i prawidłowej komunikacji w trakcie przeprowadzania auditów
  • Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na szkoleniu, pozwolą Ci na efektywne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz znacznie ułatwią Ci sprawne przejście auditu certyfikującego przeprowadzonego na zgodność
    z wymaganiami normy ISO 9001:2015
Lokalizacja szkolenia
  • Szkolenia odbywają się w centrum Wrocławia, w niedalekiej bliskości Dworca kolejowego – Wrocław Główny (ok 500m).
Koszt szkolenia obejmuje:
  • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
  • Przeprowadzenie egzaminu
  • Zaświadczenie o uczestnictwie
    w szkoleniu
  • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
  • Poczęstunek i obiad
  • Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
    oraz zakwaterowania

Cena:

990,00 zł netto/ os. + 23% VAT =
1217,70 zł
brutto/ os.
Formularz zgłoszenia
Terminy szkolenia
  • 07-08.02.2019
  • 04-05.03.2019
  • 04-05.04.2019
  • 06-07.05.2019
Warunki uczestnictwa
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: biuro@bmtrada.pl lub BMTC Poland
    Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
    w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
  • Dokonanie płatności za szkolenie zgodnie
    z otrzymanym dokumentem księgowym
  • Wiedza z zakresu systemów zarządzania nie jest wymaganym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu
Czas trwania szkolenia
  • 2 dni, 08:30-16:30 (16 godzin)
O prowadzących
  • Szkolenia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się przeprowadzeniem auditów certyfikujących, nadzorujących lub re-certyfikujących. Doświadczenie jakie zgromadzili podczas pracy zawodowej, pozwala im na swobodne auditowanie zarówno w sektorach usługowych, jak i branżach produkcyjnych. Trenerzy zajmują się również projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania, zarówno w dużych firmach jak i kilkuosobowych działalnościach. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, nasi trenerzy będą mogli odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Państwa pytania dotyczące każdego aspektu auditowania systemów zarządzania jakością.
Auditor Wewnętrzny ISO 9001