doświadczenie BM TRADA
Certyfikat to informacja dla wszystkich interesariuszy certyfikowanej organizacji, świadcząca o tym, że w danej organizacji stosowane są najlepsze praktyki uznane w branży. Certyfikat jest swego rodzaju świadectwem, mówiącym o ciągłym zaangażowaniu organizacji w doskonalenie wyrobów i usług, jak również dbałości o opinie i satysfakcję Klientów.

Certyfikat uzyskuje się po pomyślnym przejściu audytu tzw. „trzeciej strony”, przeprowadzonym przez bezstronną jednostkę certyfikującą.

BM TRADA jest niezależną, akredytowaną jednostką certyfikującą (brytyjska akredytacja UKAS), uprawnioną do prowadzenia audytów trzeciej strony, wszystkich najważniejszych systemów zarządzania, w tym:

Wycena certyfikacji Systemów Zarządzania
Typy akredytacji BM TRADA
UKAS Personel Certification
UKAS Product Certification
UKAS Management Systems