bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat Q-Mark!

KONTAKT

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI Q-MARK

Gwarancja zgodności z krajowymi, jak również europejskimi standardami
Możliwość stosowania znaków certyfikacji Q-Mark na produkcie
Kontrola nad produkcją dzięki wdrożonemu systemowi
Wzrost zaufania klientów
Możliwość udziału w przetargach oraz transakcjach wymagających certyfikacji
Poprawa reputacji firmy dzięki udowodnionemu zaangażowaniu w dostarczanie wyrobów najlepszej jakości

DLACZGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O ZNAK CERTYFIKACJI Q-MARK?

Drzwi przeciwpożarowe są złożonym wyrobem, zaprojektowanym do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia w budynkach (w temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza) i do ochrony dróg ewakuacyjnych. Zanim drzwi zostaną wypuszczone na rynek, producent musi najpierw przeprowadzić odpowiednie testy w kontrolowanych warunkach, aby upewnić się, że drzwi będą działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, drzwi przeciwpożarowe należą do grupy materiałów, które muszą posiadać certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej lub akredytowanej, poświadczający zgodność produktu z odpowiednimi normami.

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe muszą być wyprodukowane dokładnie w taki sam sposób jak model, który pomyślnie przeszedł wymagane testy. Każda zmiana w specyfikacji technicznej, czy sposobie produkcji może wpłynąć na odporność ogniową wyrobu. Certyfikacja przeprowadzana przez niezależną jednostkę pozwala producentom zagwarantować, że ich produkty mają niezmienną jakość, bez względu na wprowadzone udoskonalenia.

System certyfikacji Q-Mark dla drzwi przeciwpożarowych polega na regularnej kontroli metod produkcji i testowaniu jakości wyrobów. Dzięki takim restrykcyjnym kontrolom można zagwarantować, że certyfikowane drzwi będą skutecznie chronić przed pożarem.

certyfikacja drzwi przeciwpożarowych

Przed przystąpieniem do audytu certyfikującego, wszystkie organizacje starające się o certyfikat Q-Mark,
muszą spełniać następujące wymagania:

BADANIA PRZECIWPOŻAROWE

Każde certyfikowane drzwi przeciwpożarowe muszą zostać przetestowane zgodnie z wymaganiami ujętymi w następujących normach:

  • BS 476 22Powszechnie rozpoznawana norma brytyjska, która określa metody i warunki przeprowadzania testów badających ognioodporność. Badania odporności ogniowej materiałów i konstrukcji budowlanych, Część 22 Metody określania odporności ogniowej nienośnych elementów konstrukcji
  • BS EN 1634-1Znane w Polsce pod nazwą
    PN-EN 1634-1:2014 jest normą ogólnoeuropejską i wszystkie drzwi przeciwpożarowe na naszym rynku muszą spełniać jej wymagania. To znacznie ułatwia i przyspiesza proces certyfikacji, gdyż model drzwi który już został dopuszczony do sprzedaży automatycznie spełnia część wymagań certyfikacji. Warto zauważyć, że certyfikacja Q Mark stanowi wiarygodne potwierdzenie zgodności z normami krajowymi i europejskimi.
    Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych.
    Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien

Oba standardy zostały opracowane na podstawie jednego wzorcowego dokumentu, ISO 834:1975, dzięki czemu ich wymagania są stosunkowo podobne. Jednak zasadnicze różnice w sposobie mierzenia temperatur, stosowanych przyrządów czy wysokości temperatury i ciśnienia sprawiają, że wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z BS 476
i BS EN 1634 wskazują na różne właściwości produktu. Testy przeprowadzone zgodnie z różnymi wymaganiami stanowią największą gwarancję jakości wyrobu.

Wyniki testów i certyfikacji pozwalają zaklasyfikować wyrób do jednej z klas odporności na ogień: FD30, FD60, FD90 oraz FD120. Liczby podane przy klasyfikacji odnoszą się do czasu odporności na ogień. Przykładowo: produkt posiadający klasyfikację odporności FD60, wykazał odporność na ogień przez 60 minut. W zależności od otrzymanej klasyfikacji, certyfikowane wyroby będą oznaczane za pomocą specjalnych etykiet, informujących o odporności na ogień.

certyfikacja drzwi przeciwpożarowych

Badania muszą zostać przeprowadzone na wszystkich rodzajach produktów, które mają zostać objęte certyfikacją. Próbki wybrane do badań, muszą pochodzić z zakładów produkcyjnych objętych certyfikacją, w których funkcjonuje ten sam system zarządzania jakością lub zakładowej kontroli produkcji, który będzie stosowany po certyfikacji. Ponadto, wybrane produkty muszą stanowić reprezentacyjną próbkę wyrobów.

Jeśli wyżej wymienione wymagania dotyczące certyfikowanych wyrobów nie zostaną spełnione, organizacja będzie musiała ponownie przeprowadzić wymagane badania przed audytem certyfikującym.

Laboratorium przeprowadzające testy musi posiadać akredytację UKAS, EGOLF lub innego odpowiednika (np. PCA). Test na wymaganą normę musi być objęty zakresem akredytacji danego laboratorium.

Badania nie mogą być przeprowadzone wcześniej niż na 3 lata przed przystąpieniem do certyfikacji. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych badań lub niezależności laboratorium, BM TRADA może nie zaakceptować raportów z badań spełniających powyższe kryteria.

Raporty z badań muszą zostać przetłumaczone na język angielski. Tłumaczenie musi zostać oficjalnie zatwierdzone przez organizację poświadczającą wyniki przeprowadzonych testów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

certyfikat drzwi przeciwpożarowe

Przed przystąpieniem do certyfikacji, w każdej Organizacji musi zostać wdrożony sprawnie funkcjonujący system zarządzania. Może to być, na przykład, ISO 9001 lub Zakładowa Kontrola Produkcji. System powinien być wdrożony przynajmniej 3 miesiące przed certyfikacją. System nie musi być certyfikowany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Każdy certyfikowany wyrób powinien posiadać przygotowaną specyfikację techniczną, udostępnianą audytorom do wglądu w czasie audytu. Organizacja powinna także stosować procedury zapewniające, że każde drzwi przeciwpożarowe są wyprodukowane zgodnie z opracowaną specyfikacją.

certyfikat q mark

ETYKIETY I OZNAKOWANIA

Po uzyskaniu certyfikatu, producent zyskuje możliwość stosowania znaków certyfikacji Q Mark oraz odpowiednich etykiet produktowych. Wszystkie certyfikowane drzwi lub same ramy albo skrzydła drzwiowe, powinny posiadać odpowiednie oznaczenia, wskazujące w jakim stopniu dany wyrób został wyprodukowany w certyfikowanym systemie produkcji.

Zarówno ramy, jak i skrzydła drzwiowe powinny być oznakowane specjalną etykietą Q Mark, umieszczoną w widocznym miejscu.

Oznakowania Q Mark BM TRADA składają się z trzech elementów: kolorowego koła, symbolu drzewa oraz numeru certyfikatu. Każdy z elementów etykiety wskazuje na inną właściwość produktu:

ETYKIETY RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU CERTYFIKOWANEGO PRODUKTU I ZAKRESU CERTYFIKACJI.
DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA:

KOLORY NA ZEWNĄTRZ

certyfikacja drzwi przeciwpożarowych

KOLORY WEWNĄTRZ

certyfikacja_drzwi

Drzwi zatwierdzone, brak uszczelnienia fabrycznego

drzwi_zatwierdzone

Drzwi zatwierdzone, fabryczne uszczelnienie zainstalowane

zatwierdzona_glazura

Zatwierdzona fabryczna glazura

drzwi_certyfikowane

Drzwi certyfikowane przygotowane fabrycznie do montażu

drzwi_certyfikowane_zamontowane

Drzwi certyfikowane zamontowane

Etapy certyfikacji Q-Mark dla drzwi przeciwpożarowych

Etap 1

Kontakt z biurem BM TRADA i wypełnienie wniosku o wycenę certyfikacji. Do przygotowania oferty potrzebne są informacje o produkowanych wyrobach, ilości pracowników i oddziałów organizacji. Niezbędne są także informacje o przeprowadzonych testach produktów i wdrożonym systemie zarządzania

Etap 2

Klient otrzymuje wycenę a także informację na temat wymagań, które należy spełnić przed przystąpieniem do audytu. Wszystkie wymagania są wyszczególnione na Liście Kontrolnej, którą każda organizacja otrzymuje i wypełnia przed przystąpieniem do audytu

Etap 3

Kiedy organizacja jest przygotowana do audytu, należy wypełnić wszystkie dokumenty – Listę Kontrolną, Formularz Aplikacyjny, podpisać Umowę – i przekazać je do jednostki certyfikującej

Etap 4

Audyt polega na wizycie w miejscu produkcji i zwykle trwa jeden dzień. W trakcie audytu, przede wszystkim sprawdzana jest dokumentacja systemu zarządzania i raporty z przeprowadzonych testów. Ponadto, audytor obserwuje proces produkcji i przeprowadza rozmowy z wybranymi pracownikami

Etap 5

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który zostaje przekazany do Klienta i do biura BM TRADA, do weryfikacji. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, Klient otrzymuje certyfikat. Po otrzymaniu certyfikatu, Klient może także stosować znaki handlowe Q Mark, które zostają przesłane wraz z certyfikatem

Etap 6

Certyfikat zostaje wydany na okres 3 lat. W tym czasie należy podchodzić do okresowych audytów w miejscu produkcji, sprawdzających funkcjonowanie systemu kontroli produkcji. Wymagane jest także regularne powtarzanie testów produktów. Jeśli firma posiada certyfikowany system zgodny z ISO 9001, BM TRADA będzie przeprowadzać tylko jeden audyt w roku
bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat Q-Mark!

KONTAKT