doświadczenie BM TRADA
BM TRADA oferuje szereg szkoleń z zakresu systemów zarządzania, oraz łańcucha kontroli pochodzenia produktu.
Nasze szkolenia pomagają nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę na temat norm i standardów, ale również umożliwiają nabycie lub pogłębienie praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania w organizacjach o różnym profilu działalności. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi prezentacyjnych, w oparciu o profesjonalne materiały przygotowane przez najlepszych ekspertów.

Poza szkoleniami otwartymi, oferujemy również dedykowane szkolenia z różnych systemów zarządzania, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Jeśli chcą Państwo otrzymać indywidualną ofertę szkolenia, prosimy
o kontakt z naszym biurem.

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Formularz zgłoszenia na szkolenia z Systemów Zarządzania

I odeślij go na adres: biuro@bmtrada.pl lub BMTC Poland Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Następnie dokonaj płatności za szkolenie zgodnie z otrzymanym dokumentem księgowym.