Akredytacja United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
akredytacja BM TRADA
UKAS jest jedyną jednostką akredytującą w Wielkiej Brytanii, która jest uprawniona przez rząd do oceniania jednostek certyfikacyjnych pod względem prowadzonych przez nie działań i ich zgodności z międzynarodowymi standardami.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w każdym kraju istnieje Państwowa Jednostka Akredytacyjna, odpowiedzialna za niezależną ocenę organizacji oferujących przeprowadzanie testów, badań i certyfikacji. UKAS jest Państwową Jednostką w Wielkiej Brytanii od momentu założenia w 1995 roku. Do jej zadań należy sprawdzanie, czy jednostki dostarczające usługi certyfikacyjne, a także oferujące badania, testy i kalibrację spełniają wymagane normy. Dzięki skutecznej weryfikacji sprawdzających, proces akredytacji sprawuje rolę nadzorczą nad stosowaniem odpowiednich standardów i posiadaniem stosownych kompetencji technicznych przez organizacje oferujące takie usługi.

W czasie każdej wizyty pracowników UKAS, BM TRADA udowadnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a praktyki stosowane w firmie są adekwatne do wyznaczonych celów.
Wybierając akredytację UKAS, możesz mieć pewność, że jakość usługi z której korzystasz jest stale na wysokim poziomie. Symbole UKAS są rozpoznawane na całym świecie, dlatego ich obecność na Twoich dokumentach może zwiększyć uznanie dla Twojej firmy w kraju i za granicą.

Akredytacja BM TRADA
BM TRADA jest międzynarodową jednostką certyfikacyjną, która posiada akredytacje wiodących jednostek akredytujących, m.in. UKAS.
BM TRADA posiada akredytację na certyfikację systemów:
Typy akredytacji BM TRADA
UKAS Personel Certification
UKAS Product Certification
UKAS Management Systems